SM 2020

Januari 2020 G-kullen flyttar till sina egna familjer. Lycka till Gorki, Gaya, Gija, Glinka och Gusev!